Spriječite nastanak bolesti u organizmu..Evo kako..

Generalna prevencija bolesti dijeli se na tri nivoa: primarni, sekundarni i tercijarni. Primjena optimalne prehrane može pridonijeti prevenciji bolesti na svakom od ovih nivoa.

Primarna prevencija je primjena postupaka koji bi mogli spriječiti nastanak bolesti. Promovirane su mnoge nutritivne promjene kako bi se spriječile određene bolesti, ali mnoge, osim bolesti uslijed nedostatka vitamina, nemaju dovoljno dokaza da su učinkovite. Pretilost je povezana sa srčanim bolestima, moždanim udarom, diabetes mellitusom tip 2, nekim vrstama karcinoma, bolestima zglobova i poremećajima plodnosti. Cilj je motivirati ljude da promijene navike zbog mogućih koristi u budućnosti. Održavanje zdrave tjelesne težine je primarna strategija prevencije.Sekundarna prevencija predstavlja institucije koje prate otkrivanje početnih bolesti, dovoljno rano kako bi se mogle kontrolisati moguće posljedice. Ako je rizik osobe za dijabetesom otkriven u predijabetičkoj fazi mjerenjem razine glukoze u krvi, moguće je spriječiti ili odgoditi razboj bolesti neinvazivnom terapijom kao što je gubitak viška kilograma i modifikacijom prehrane. Tercijarna prevencija predstavlja primjenu terapije nakon pojave bolesti kako bi se spriječile komplikacije i postigla maksimalna adaptacija. Na primjer, osobe koje imaju bolesti sa poremećajem gutanja, moraju imati osiguranu pomoć kako bi unijeli hranu i izbjegli gušenje.

Foto: Pixabay.com

Nutrijenti mogu biti esencijalni, neesencijalni ili uvjetno esencijalni ovisno od toga da li ih organizam može sintetizirati. Esencijalni nutrijent je onaj koji je neophodan za ljudsko tijelo ali se ne može sintetizirati u dovoljnoj količini da zadovolji tjelesne potrebe. Što znači da se moraju unositi hranom. Vitamin C, vitamin A, kalcij; su samo tri od preko 40 esencijalnih nutrijenata. Neesencijalni nutrijenti se ne moraju unositi hranom jer ih organizam može sintetizirati iz drugih prekursora. Na primjer, aminokiselina alanin nije esencijalna jer se može proizvesti iz molekula preteča. Uvjetno esencijalni nutrijenti su oni koje, u većini slučajeva, zdravo tijelo može sintetizirati u dovoljnim količinama. No, u određenim fiziološkim stanjima ili bolesti, ne mogu se produkovati u optimalnim količinama. Aminokiselina tirozin je uvjetno esencijalan nutrijent.

Svi nutrijenti imaju jednu ili više od sljedećih funkcija:
1. Izvor su energije ili topline
2. Utiču na rast i razvoj tkiva
3. Reguliraju osnovne tjelesne procese

Ove tri funkcije dio su metabolizma koji predstavlja cjelokupnost svih fizičkih i hemijskih procesa u organizmu. Nutrijenti imaju specifične metaboličke funkcije i međusobno djeluju na održanje homeostaze.

Biološki ritam u organizmu

Cirkadijalni ritam je biološki ritam u organizmu čoveka, koji reguliše brojne neourohumoralne procese u mozgu i na taj način kontroliše i usklađuje dnevno noćne i brojne druge funkcije svih najvažnijih organa u organizmu.

Ovaj ciklus poput Zemljinog ciklusa zavisi od Sunčeve svjetlosti. Pomenuti ritam u skladu sa kretanjem Zemlje tokom 24h stvara promjene temperature tijela, moždane aktivnosti, produkcije hormona i metabolizma.Cirkadijalni ritam je biološki ritam koji uključuje sve hronobiološke procese koji se mijenjaju tokom 24h.Cirkadijalni ritam je ciklus koji se vrti u krug kao zemlja oko svoje ose na putu oko Sunca. Ovaj ciklus je poput Zemljinog ciklusa zavisan od Sunceve svjetlosti.

Pomenuti ritam u skladu sa kretanjem Zemlje tokom 24h stvara promjene temperature tijela, moždane aktivnosti, produkcije hormona i metabolizma kao i glad i sitost. Dvadesetčetverosatni ritam kod biljaka, životinja, čovjeka primijećen je još od davnina. Niko nije mogao sa sigurnošću reći na koji način on funkcioniše ni šta je to što ga regulira. Postavljalo se pitanje „Šta će se desiti sa našim organizmom u slučaju kada ritam bude narušen?“. Taj ritam kontroliran istovremeno i endogenim i egzogenim faktorima nazvan je cirkadijalnim ritmom.
Glavni hormon spomenut u cirkadijalnom ritmu je hormon melotonin, koji se počinje lučiti kada mrak pada a pojavom prvih zraka sunca prestaje njegovo lučenje. Melotonin je poznat pod nazivom „hormon sna“.
Stoga vidimo da naš biološki sat treba da bude usklađen sa majkom prirodom da bi naš organizam bio zdrav.

Tokom 24 sata se dešavaju promjene tjelesne temperature, razine hormona u plazmi, krvnog pritiska, metabolizma. Kada je naš ritam narušen tada patimo od poremećaja cirkadijskog ritma koji se manifestuje na različite načine-gojaznost, dijabetes, nesanica, bolesti srca.

Ciklus je najkraći dio ritma koji se ponavlja. Ponavljanje ciklusa čini ritam. Vrijeme koje zauzima jedan ciklus označava se kao period.

-period =24 h CIRKADIJALNI,
-period <24 h ULTRADIJALNI,
-period >24h INFRADIJALNI,

INFRADIJALNI RITAM

Kruženje zemlje oko sunca koje se ponavlja na svakih godinu dana uslovljava smjenu godišnjih doba što utiče na ispoljavanje sezonskih formi ponašanja, koje su karakteristične za određene životinjske vrste (navigacija i seoba ptica, parenje, podizanje mladih).

Infradijalni ritmovi, kao primjer njih možemo navesti sezonski afektivni poremećaj (SAP) koji karakteriše depresija koja se javlja u jesen ili zimu. Svake jeseni ili zime pacijenti sa SAP-om lahko se zamaraju, žude za ugljenim hidratima i dobijaju na težini, osjećaju se anksiozno i depresivno. Terapija jakim svjetlom se pokazala kao efikasna u liječenju SAP-a. Infradijalni ritmovi su također: ciklična zbivanja na mjesecu, kruženje mjeseca oko zemlje, lunarni ciklus je i menstrualni ciklus.

Foto: Pixabay.com

ULTRADIJALNI RITMOVI

Biološki ritmovi sa periodom mnogo kraćim( i višom frekvencijom) nego cirkadijalni ritam). Primjeri ultradijalnog ritma su rad srca, disanje, spavanje.
Spavanje sadrži cikličko smjenjivanje 4-5 ciklusa NREM i REM faza u toku sna.

CIRKADIJALNI RITAM

24 satni ritam budno stanje/san je najočitiji prikaz cirkadijskog ponašanja ljudi. Spavanje je složen proces i regulacija tog procesa je pod uticajem cirkadijalnog ritma. Zapravo radi se o interakciji homeostatskih i cirkadijskih procesa Homeostatski mehanizam polazi od činjenice koliko smo dugo bili budni toliko ćemo i spavati. Što znači ako smo bili duže budni san će nam biti dublji.

Cirkadijalni ritam određuje optimalno vrijeme spavanja. Ova dva procesa međudjeluju kako bi organizam spavao noću i održavao budnost tokom dana.Smjena dana i noći uslovljava smjenjivanje faza budnosti i sna unutar cirkadijalnog ciklusa od jednog do dugog izlaska sunca.Većina psihofizioloških funkcija čovjeka ciklično variraju po intenzitetu i obliku tokom 24 sata, odnosno imaju svoj maksimum i minimum ispoljavanja.Ovaj ritam sa periodom u trajanju oko 24 sata naziva se CIRKADIJALNI RITAM.

Smjenjivanje svjetlosti i tame na zemlji uslovljava kod čovjeka smjenjivanje faza aktivnosti i odmora, odnosno budnog stanja i sna unutar cirkadijskog ciklusa od jednog do drugog izlaska odnosno zalaska sunca.Biološki satovi mijenjaju obrasce spavanja, budnost, raspoloženje, fizičku snagu, krvni tlak i općenito naše fiziološke funkcije i ponašanje.

Moderna biologija je ta koja govori o reguliranju i generisanaju 24h ritmova. Poremećaji spavanja koji se javljaju kod ljudi svih uzrasta su uveliko povezani sa cirkadijalnim ritmom. Cirkadijalni ritam ne uzrokuje samo pospanost u nepredviđeno vrijeme nego je to uzrok metaboličkog sindroma, srčanih bolesti, oslabljenog imuniteta, duševne bolesti.

Ljekovitost dragocjene aloe vere

Sigurno da ne postoji osoba koja nikada nije čula za ovu jedinstvenu biljnu vrstu koja se upravo nalazi u skoro svim mogućim preparatima od raznih deterdženata pa do preparata za njegu kože. Aloe vera se smatra drevnim lijekom koji se istraživao godinama te su prvenstveno bila poznata njena ljekovita svojstva za opekotine,za zarastanje rana pa tek nekoliko godina nakon toga dokazano je i da je efikasna za uklanjanje povišene temperature.

Aloe vera u svom sastavu sadrži preko 240 ljekovith nutrijenata a to su sve vitamini, minerali, esencijalni nutrijenti koju su potrebni našem organizmu za svakodnevno održavanje homeostaze te pored toga se njeno korištenje preporučuje svima. Aloe vera je prvenstveno poznata po tome što posjeduje antibakterijsko djelovanje i antifungicidna svojstva. Pored svih sastojaka ova biljka obiluje gel koji ima značajno djelovanje za cijelo čovječanstvo jer je bogat antioksidansima koji sadrže polifenole koji im pružaju još korisnije djelovanje jer oni sprečavaju nastanak malignih oboljenja te štite naš organizam od svih vrsta bakterija i virusa.

Pored toga zdravstveni radnici ovaj ljekoviti eliksir preporučuju pacijentima da ga koriste poslije postoperativnih zahvata kako bi se ubrzao proces zarastanja rana. Aloe vera se koristi kod upale očiju odnosno konjuktivisa te se njeno korištenje pronašlo mjesta i u ginekologiji kod vaginalnih upala i drugih raznih oboljenja.Njeno djelovanje je veoma pogodno za kožu te se ona koristi u pripremi mnogih preparata namjenjeni za njegu kože što odiše posebnim mirisom i mekoćom te povoljno uklanja sve gljivične infekcije. Ukoliko imate često probleme sa karijesom ili imate slabu zubnu gleđ savjetujemo Vam da počnete primjenjivati ovu čudnovatu biljku. Ukoliko imate probleme sa probavom tee čestim zatvorom ova biljka je pravi izbor da se riješite problema opstipacije ali za zatvor se ne koristi gel nego lateks koji izgleda kao žuti talog koji se nalazi ispod lista a spojevi koji su zaslužni za njeno djelovanje za opstipaciju nazivaju se aloini a upravo oni posjedujue laksativni učinak.

Aloe vera je biljka koja se povoljno koristi skoro za sva oboljenja pa se tako već godinama koristi kao tradicionalni lijek za regulisanje šećera u krvi.

Prehrana kod renalnih oboljenja

Bubrežne funkcije ne može vršiti ni jedan drugi organ u tijelu. Nema lijeka za hroničnoz atajenje bubrega. Međutim, mnogi pacijenti mogu se liječiti dijalizom (umjetnim bubregom ) ili transplantacijom bubrega. Umjetni bubrezi imaju široku primjenu još od šezdesetih godina u liječenju pacijeneta sa zatajenjem bubrega.

Dijaliza znači prolazak otopljenih tvari kroz membranu. Dvije funkcije bubrega su:
⦁ Uklanjanje otpadnih materija
⦁ Regulacija tečnosti i elektrolita

Uklanjanjem štetnih produkata iz krvi i asistiranje u održavanju ravnoteže tečnosti , dijaliza ublažava sljedeće simtome:
⦁ Uremiija
⦁ Hipertenzija
⦁ Edemi
⦁ Rizik od CHF

Dijaliza se obično počinje primjenjivati kada je GFR manji od 15 ml/min i pacijent razvije simtopme treških preopterećenja tekućina, visoki nivoi kalijuma, acidoza i uremija. Dijaliza ne može povratiti gubitak hormanolnih funkcija bubrega. Dodatno, dijaliza ne može popraviti anemiju koja se javlja zbog nedostatka eritropoitina. Pojedini pacijenti na dijalizi trebaju tertman za hipertenziju.Tokom hemodijalize, krv se uklanja iz pacijentovih arterija kroz cijev i protiče kroz semipermeabilnu membranu, gdje se uklanja otpad i onda se vraća nazad u pacijentovo tijelo kroz vene. Prije nego što dijaliza može biti započeta, mora se hirurški stvoriti prtupna strana koja omogućava da se ukloni krv iz tijela i vrati nazad u tijelo. U idealnom slučaju, pristup će biti fistula, stvorena nekoliko mjeseci prije nego što je dijaliza započeta. Rastvor koje se naziva dijalizat nalazi se sa jedne strane semipermeabilne memrane, a pacijentova krv dolazi sa druge strane membrane. Dijalizat je sličnog sastava normalnoj krvnoj plazmi, ali može biti modifikovan da otkloni različite količine otpadnih produkata.

Pacijantova krv ima veću koncentraciju uree i elektorlita od dijalizata, tako da ove supstance difunduju iz krvi u dijalizat. Modeliranje natrijuma može biti korišteno tokom dijalize. Modeliranje uključuje mijenjanje koncentracije natrijuma u dijalizatu, što može poboljšsati količinu uklonjene tečnosti tokom tretamna. Sastav dijalizata se mijenja prema potrebama pacijenta. Član osoblja obično u centru za hemodijalizu upravlja tretamnima 3 do 4 sata, tri puta sedmično. Kućna hemodijaliza je postala više raširena u Sjedinjenim Državama. Pacijent i partner za njegu uče da obavljeju proceduru kod kuće.Tretmani kod kuće variraju od 3 do 6 dana u sedmici i traju 2 do 4 sata. Noćna hemodijaliza može biti obavljena kod kuće ili u bolnici. Tretamni su dugi, spori, svakodnevni ili svaki drugi dan 6 do 8 sati, dok pacijent spava. Dijaliza nije efektivna kao normalna funkcija bubrega zato što je čišćenje krvi zastupljeno samo kad je pacijent spojen sa umjetnim bubrezima. Normalno bubrezi čiste krv 24 sata na dan, 7 dana u sedmici.

Peritoneum je unutrašnja postva abdominalne šupljine.Tokom peritonealne dijalize, dijalizat se smješten direktno u pacijentov abdomen preko ugradjennog nježnog ,trajnog katetra između abdominalnog zida i peritoneuma. Dijalizat ulazi u krv preko trajnog katetera, smještenog u abdominalnoj šupljini. Peritoneum prema tome funkioniše kao semipermeabilna membrana, omogućavajući da otpadni produkti i višak tekućine prođu iz krvi u dijalizat. Promjene koncentracije glukoze koriste se u dijalizatu kako bi upravljali količinom izlučene tečnosti. Najčešći tipovi peritonealne dijalize su Neprekidna pokretna peritonalna dijaliza i Neprekidna cirulatorna peritonelana dijaliza. Prednost peritoealne dijalize je nivo natrijuma, kalijuma, kretinina i nitogena kod pacijenta ostaju u stabinijem opsegu i dozvoljavaju slobodniju dijetu od one u hemodijalizi. Velike promjene u ravnoteži tekućina su također izbjegnute. Međutim, dio glukoze u dijalizatu je dostupna pacijenutu u vidu kalorija. Što je veća koncentracija glukoze, više se kalorija apsorbuje. Odluka o tome koja tretman da se koristi bazira se na zdravstvenom stanju pacijenta, stilu života i ličnim prioritetima. Npr.pacijent sa lošom ličnom higijenom ne bi bio dobar kandidat za peritonealnu dijalizu, zbog moguće infekcije.

Znate li koliko je važna voda za organizam

Voda je najveći konstituent ljudskog tijela, a potrebe za vodom su veće nego za bilo kojim drugim nutrijentom. Ljudi mogu živjeti mjesec dana bez hrane, ali bez vode samo 6 dana. Više od pola ljudskog tijela čini voda, koja se nalazi unutar i van ćelija.

Tijelo muškaraca čini 60-65% voda, dok tijelo žene čini samo 50-54%. Muškarci imaju više vode u tijelu zbog veće mišićne mase, dok žene i punije osobe sadrže manje vode. Tijelo muške osobe od 70 kg sadrži 42 l vode.
Godine također utiču na proporciju vode u tijelu. U usporedbi s 50% do 65% za tijelo žene ,tijelo djeteta je 75% vode. Dojenčad, posebno prerane bebe, su pod visokim rizikom od neuravnotežene tekućine zbog udjela i raspodjele vode u njihovim tijelima.Kao komponenta koja ulazi u sastav ćelija,voda pomaže u oblikovanju i formiranju tijela, a također kao preovladajuća komponenta krvi daje volumen i krvni pritisak. Voda predstavlja i strukturni dio većine tjelesnih većih molekula, kao što su protein i glikogen. U nekim slučajevima voda služi i kao lubricant, kao u mukusnim sekretima. Voda ima jako važnu ulogu u termoregulaciji. Učestvuje u održavanju normalne tjelesne temperature tijela, na način da je raspoređuje po čitavom tijelu. Voda je rastvarač mineral, vitamina, glukoze i drugih malih molekula.Tijelo posjeduje mehanizme regulacije za unos i za ekskreciju vode. Da bi se postigla homeostaza automatski nadzor i regulatorni mehanizmi tijela se aktiviraju manjkom ili viškom vode u organizmu u iznosu od samo nekoliko stotina mililitara.

Normalno, žeđ kontroliše unos vode. Izlučivanje je uglavnom kontrolirano putem dva hormona:
1. Antidiuretski hormon, koji uzrokuje da tijelo ponovo apsorbira vodu
2. Aldosteron, koji uzrokuje da tijelo zadržava natrijum.

Žeđ je želja za tekućinom, osobito vodom. Najčešće se javlja kada je 10% intravaskularnog volumena izgubljeno ili kada se stanični volumen smanjuje za 1% do 2%. Kada krv sadrži premalo vode osmotski pritisak se povećava. Posebni senzori u hipotalamusu prate osmotski pritisak dok krv cirkulira u mozgu. Kada hipotalamus otkrije povećanje osmotskog pritiska žlijezda vrši aktiviranje želje za pićem.Ako žeđ nije ublažena hipotalamus povećava proizvodnju antidiuretskog hormona koji se potom izlučuje iz zadnjeg riježnja hipofize. ADH takođe poznat kao vazopresin uzrokuje zadržavanje više vode u krvotoku nego njenog lučenja putem urina od strane bubrega. Povećanje osmolarnosti od 2% do 3% stimulira dovoljno ADH da maksimalno koncentrira urin. I suprotno je tačno.Pad osmolarnosti od 2% do 3% proizvodi maksimum razrijeđenog urina. ADH takođe sužava arterije radi povećanja krvnog pritiska. Kod diabetes insipidusa hipotalamaus ne luči ili bubrezi ne odgovaraju na potreban način. Ako hipotalamus ne izlučuje ADH može se upotrijebiti farmaceutski pripravak. Klinička primjena daje informacije o stanju zvanom sindrom odgovarajuće antidiure.Tijelo je dobro osposobljeno za probavu i metaboliziranje kisele i osnovne namirnice bez ugrožavanja njezine kiselo-bazne ravnoteže, uzimajući u obzir uzimanje normalnih količina namirnica.

Upotreba tvari kao što je soda bikarbona za liječenje uzrujanja želuca je obeshrabrujuće jer se soda bikarbona može apsorbirati u krv i time uticati na cijelo tijelo. Neapsorbivi antacidi bi trebali biti lijek izbora za upalu i liječenje uznemirenog želuca za razliku od sode bikarbone. Kiseline su spojevi koji daju vodonikove jone tijekom disocijacije u otopini. Što je više vodonikovih jona u otopini i kiselina je više koncentrovana. Baze ili alkalije su tvari koje prihvataju jone vodonika. Kiselost ili lužnatost se mjeri uz pomoć PH skale(ljestice) za potencijal vodonika. PH skala se kreće od 0 do 14, kiselo područje je od 0 do 6,999, 7 je neutralno a bazno područje je od 7 do 14. Na ljestvici vrijednost 1 označava jaku kiselinu a 14 jaku bazu